Digər yeniliklərə bax

hazırda Layihədə iştirak edən gənclərin sayı

bu günədək layihədən faydalanmış gənclərin sayı

ali məktəblərə qəbul olmuş gənclərin sayı