Dəyərlərimiz

Məsuliyyət
Bizə görə sabahın gəncliyi ailəsində, oxuduğu və ya çalışdığı yerdə, ölkəsinə, cəmiyyətə və ətraf mühitə qarşı məsuliyyətini dərk edən, məsuliyyətlə davranan, məsuliyyət götürən nəsil olmalıdır.

Ədalət
Ədalətli davranış və ədalətli qərar sağlam cəmiyyətin əsas meyarlarındandır. Ədalət insan şəxsiyyətinin ən vacib keyfiyyətlərindəndir.

Elm
Elmli, savadlı, dünya görüşlü gənclik ölkəmizin sağlam gələcəyinin əsas sütünlarındandır. Ali təhsilə yiyələnmək bu yolda bir məqsəd olmayıb, yalnız bir mərhələ və vasitə olaraq görülməlidir.

Yaradıcı Düşüncə
Qloballaşan dünyada bilikli savadlı olmaqla qalmayıb, yaradıcı olub fərqli görmək, fərqli düşünmək qabiliyyəti hər bir gənci üstün edəcək bir dəyərdir.

Qarşılıqlı Dəstək
Ölkəmizin, dövlətçiliyimizin, cəmiyyətimizin inkişafına istiqamətləndirilmiş mühüm təşəbbüs və layihələri həyata keçirmək hər bir gəncin vətəndaşlıq borcudur.

Sevgi
Vətənə, xalqa, dövlətə sevgi ilə xidmət hər Azərbaycanlının başlıca vəzifələrindəndir. Sevgi həyatın hər bir mərhələsinə rəng qatan, məna verən böyük dəyərdir. Sevgi ilə görülən iş insanın xoşbəxt olmasında vacib amildir.