Sharing is caring

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus eligendi quidem quam. Voluptatum possimus suscipit, eligendi sunt obcaecati in velit. Voluptates quae, ullam autem accusantium cupiditate dolorum dolores recusandae commodi.

Donate Close

Layihənin növbəti ilinin seçim prosesi tezliklə başlayır

layihənin 6-cı ilində iştirak edən gənclər

bu günədək layihədən faydalanmış gənclər

ali məktəblərə qəbul olmuş gənclər