Sharing is caring

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus eligendi quidem quam. Voluptatum possimus suscipit, eligendi sunt obcaecati in velit. Voluptates quae, ullam autem accusantium cupiditate dolorum dolores recusandae commodi.

Donate Close

Seçim prosesi


Layihəyə seçim 5 mərhələdən ibarət olan və fevral ayından avqust ayınadək davam edən
prosesdir. Seçim mərhələləri xüsusi təlim keçmiş təcrübəli heyət tərəfindən həyata keçirilir.

İştirakçılar aşağıdakı meyarlar üzrə seçilirlər:

  • Şagirdin ailəsinin sosial durumu;
  • Şagirdin müxtəlif fənlərdən bilik və ümumi intellekt səviyyəsi;
  • Şagirdin təhsil alma istək və həvəsi.

Seçim mərhələləri:

  1. Müraciət edən şagirdlərin ərizə formalarının qiymətləndirilməsi;
  2. Namizədlərin ixtisas fənləri üzrə ümumi bilik səviyyəsinin ölçülməsi üçün sınaq
    imtahanı;
  3. Namizədlərin müsahibə yolu ilə dəyərləndirilməsi;
  4. Bir aylıq sınaq dərsləri və sınaq imtahanı;
  5. Namizədlərin ailələrinə səfər